Default

Financieringen

Wanneer mensen onverwacht voor een grote uitgaven komen te staan en er onvoldoende spaargeld aanwezig is kan men uit de volgende financieringsmogelijkheden kiezen:

Rekening-courant krediet
Is een krediet dat aan een bankrekening is gekoppeld en wordt daarom ook wel debetfaciliteit of salariskrediet genoemd. Hierbij geeft de bank toestemming aan de klant om voor een bepaald bedrag "rood" te staan (negatief saldo). Bij een rekening-courant krediet is er geen sprake van een looptijd of een termijnbedrag, maar is de lening aan de betaalrekening van de kredietnemer verbonden. De bank en rekeninghouder spreken samen de kredietlimiet af, waarvan de rekeninghouder vervolgens naar eigen behoefte gebruik kan maken.
Er is ook geen sprake van een bepaald aflossingsschema zoals bij een doorlopend krediet. Eens in de zoveel tijd moet de rekening wel positief saldo hebben. Wanneer de rekening een positief saldo heeft, wordt daarover door de bank creditrente betaald. Over het uitstaand saldo wordt uiteraard door de kredietnemer rente betaald.
Deze variabele kredietvergoeding wordt aan het eind van elke periode van het uitstaand saldo afgeschreven of via een andere rekening betaald.

Doorlopend krediet
Verreweg de meeste consumptieve kredieten worden verstrekt in doorlopende vorm. Een doorlopend krediet wordt vaak gebruikt om geld achter de hand te hebben voor grote uitgaven. Het geld van een doorlopend krediet kan naar de betaalrekening van de kredietnemer worden overgeboekt op het moment dat het geld nodig is. Kenmerken van een doorlopend krediet zijn: Limiet bedrag / Het termijndrag is een percentage van de limiet of van het uitstaand saldo / Een variabel percentage / Looptijd is variabel.

Aflopend krediet 
Een aflopend krediet is een lening die binnen een vaste periode wordt terugbetaald.
Kenmerken van een aflopend krediet zijn:
* De totale kredietsom is ineens beschikbaar bij de afsluiting van het krediet. Bij een aflopend goederenkrediet is de kredietsom gelijk aan de prijs van het product (of de prijs minus een aanbetaling) en kan de consument het product direct verkrigen.
* De aflossing vindt plaats in vaste maandelijkse termijnen.
* Een vastrentepercentage.
* Een vooraf vastgestelde looptijd. Deze is meestal minimaal 6 maanden.

 


á