Default

Schade Melden

Wanneer u schade heeft is het van belang dat u vanaf dat moment juist handelt. U dient de schade in ieder geval binnen 24 uur te melden. Ik adviseer u om de schade telefonisch en/of per email aan mij te melden zodat ik u vanaf dat moment kan adviseren en begeleiden. Bij alle schades dien ik een schadeaangifteformulier van u te ontvangen. In het menu links kunt u diverse schadeformulieren downloaden. Uiteraard kan ik u ook het schadeformulier toe sturen.

Contactgegevens om de schade te melden:

Nugteren Financieel Advies
Veenslagen 17
3825 RT Amersfoort

Tel: 033-8885800
Fax: 033-8885802
Mob: 06-11118690

Email: info@nugterenfinancieeladvies.nl
Noodsituaties: alarmcentrale van de verzekeringsmaatschappij bellen

Hierbij een aantal belangrijke punten:

* Bij diefstal/inbraak is het van belang dat u aangifte doet bij de politie.
* Indien u bij een ongeval betrokken raakt waarbij gewonden zijn danwel meerdere partijen bij betrokken zijn, 
   schakel dan eveneens de politie in.
* Bij autoschade dient u samen met de tegenpartij de voorzijde van het schadeformulier in te vullen. Het formulier
   dient door beide partijen ondertekend te worden. De achterzijde dient u zelf in te vullen en te ondertekenen.
* Bij autoschade door een onbekende dader kunt u onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van het
   Waarborgfonds Motorverkeer (www.waarborgfonds.nl). De schade dient ten alle tijden door een ander
   motorrijtuig veroorzaakt te zijn, u dient aangifte te doen bij de politie en minimaal 1 tot 2 getuigen kunnen
   noemen die uw bevindingen kunnen bevestigingen.
* Bij reis / annuleringsschade is het in veel gevallen belangrijk dat u overlleg voert met de alarmcentrale van de
   verzekeringsmaatschappij. Bijvoorbeeld bij onverhoopt moeten terugkeren naar Nederland, een ongeval en
   dergelijke. Het nummer van de alarmcentrale staat op uw verzekeringspas en polis. Bij diefstal/verlies van uw
   reisbagage dient u ten alle tijden aangifte te doen bij de plaatselijke politie en vraag om een bewijs van aangifte
   c.q. proces verbaal.


á