Default

Provisieverbod

Provisieverbod per 01 januari 2013

Vanaf 1 januari 2013 betaal je een financieel adviseur voor sommige financiële producten rechtstreeks voor het advies dat hij je geeft. Tot eind 2012 was het gebruikelijk dat een adviseur voor zijn advies betaald werd via provisie. De provisie was verwerkt in de prijs van het financiële product. De zelfstandige adviseur ontving van de bank of verzekeraar waar het financiële was gekocht provisie voor zijn advies en bemiddeling. Vanaf 1 januari 2013 mag dit niet meer. Dit wordt het provisieverbod genoemd. Je krijgt voortaan van Nugteren Financieel Advies een rekening voor financieel advies. Wij zullen u altijd vooraf informeren over de hoogte van de kosten die wij in rekening brengen, zodat u nooit voor verrassingen komt te staan.

 Voor welke producten geldt het provisieverbod:

* Hypotheken

* Betalingsbeschermers

* Overlijdensrisicoverzekeringen

* Individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

* Uitvaartverzekeringen

* Levensverzekeringen

* Bankspaarproducten

Voor lopende producten die met provisie gekocht zijn en vanaf 1 januari 2013 onder het provisieverbod vallen verandert er niets. De adviseur blijft zijn doorlopende provisie ontvangen, ook na het provisieverbod. Voor een deel van de diensten heb je dus al betaald.

Voor een uitgebreide toelichting kunt u op de website van de AFM terecht:

www.afm.nl/consumenten/vertrouwen/kosten-advies/financieel-advies.aspx

 

 


á