Default

Annu´teiten Hypotheek

De annuïteitenhypotheek biedt een alternatief voor de hoge aanvangslasten bij een lineaire hypotheek. Tijdens de looptijd van de lening vormen de rente en de aflossing een gelijkblijvend bedrag (mits het rentepercentage niet verandert). Dit termijnbedrag (ook wel annuïteit genoemd) wordt in de regel maandelijks in rekening gebracht. Het aflossingsbedrag is in het begin gering en neemt in de loop van de tijd toe. Het rentebestanddeel is in het begin hoog en daalt tijdens de looptijd. Omdat de fiscaal aftrekbare rente afneemt, stijgt de netto hypotheeklast gedurende de looptijd.

á