Default

Hybride Hypotheek

Een hybride hypotheek is bedoeld om de voordelen van een spaar- en beleggingsverzekeringshypotheek met elkaar te combineren. Wanneer de vooruitzichten op de beurs gunstig zijn, kan een beleggingsverzekeringshypotheek gebruikt worden, terwijl men ook kan overstappen op een spaarhypotheek als de vooruitzichten op de beurs omslaan.
Een hybride hypotheek bestaat uit de volgende drie aflossingsdelen:

  1. Een hypothecaire lening
  2. Een beleggingsverzekering
  3. Een spaarverzekering

Een hybride hypotheek is veel flexibeler dan een spaarhypotheek. Zo kan de premie bijvoorbeeld tijdelijk of langdurig verhoogd of verlaagd worden., de looptijd worden ingekort of verlengd en het overlijdensrisico verzekerd of aangepast worden. Het omschakelen (switchen) van het spaar- naar het beleggingsdeel gaat echter niet altijd even makkelijk. Het kan namelijk geld kosten. Dit heeft te maken met de heersende rente op de geld- en kapitaalmarkt en de rente waartegen de spaarhypotheek is afgesloten. Sommige banken brengen het renteverschil in rekening. Als er geen behoefte is aan een hoge overlijdensrisico, kan een hybride hypotheek aantrekkelijker zijn, met name als de leeftijd op het moment van afsluiten hoger is. Indien de hybride hypotheek ook gebruikt wordt om te beleggen, dan moeten de ontwikkelingen van de beurskoersen en de kapitaalmarktrente wel nauwkeurig in de gaten gehouden worden, zodat er op tijd kan worden overgegaan op de spaarhypotheekrekening. Bovendien is het eindkapitaal van een hybride hypotheek niet gegarandeerd.


á