Default

Spaarhypotheek

De spaarhypotheek is een levenhypotheek, waarbij (naast de rente voor de hypotheek) een premie wordt betaald voor een spaarverzekering. Het rendement op de verzekering is gelijkgesteld aan het rentepercntage van de hypotheek. Met deze spaarverzekering wordt er gespaard voor het aflossen van de hypotheek op de einddatum. Het bedrag dat tot uitkering komt uit de verzekering is gegarandeerd. Het is een in 1986 ingevoerde vorm van de levenhypotheek. Aangezien de hypotheekrente en de vergoeding op de spaarhypotheekpolis gekoppeld zijn, moet bij een rentewijziging de premie van de verzekering worden aangepast. Indien de rente die betaald moet worden omhoog gaat, wordt ook de vergoeding over de spaarpremie verhoogd, waardoor de spaarpremie verlaagd kan worden. Het eindkapitaal mag namelijk niet hoger of lager worden dan het van tevoren vastgesteld eindkapitaal. Als de rente daalt, wordt het rendement op de polis lager. Hierdoor zijn er in dat geval meer premies nodig om hetzelfde eindbedrag te krijgen. De premie zal dan worden verhoogd.

Doordat de hypotheekrente en de spaarpremie aan elkaar gekoppeld zijn, vertonen de bruto lasten van een spaarhypotheek een minder fluctuerend beeld dan die van de traditionele levenhypotheek.

In tegenstelling tot bij de traditionele gemengde kapitaalverzekering is het bij een spaarhypotheek mogelijk om een ander kapitaal te verzekeren voor het risico van overlijden dan het beoogde eindkapitaal. Dit verschilt echter wel per geldverstrekker. De overlijdensdekking wordt alijd verplicht gesteld bij een spaarhypotheek. Dit is een gelijblijvende premie voor een dalende risicoverzekering. Het spaarsaldo (dat bestaat uit de inleg en de opgebouwde rente) loopt namelijk op. Het overlijdensrisico voor de verzekeraar is het verschil tussen dit spaarsaldo en het verzekerde kapitaal.

Voor de verzekeraar zit het winstbestanddeel in een hoger te behalen rendement en in de premie van de overlijdensrisicoverzekering. Ook wordt een hoger rentepercentage over de hypotheek gevraagd, variërend van 0,2% tot 0,4%. Hierdoor is de premie voor een spaarhypotheek behoorlijk gunstig ten opzicht van een los gesloten spaar- en overlijdensrisicoverzekering met gelijke dekkingen. De afkoopwaarde is gelijk aan de ingelegde spaarpremies plus gegarandeerde rente.


á