Default

Banksparen

Met bepaalde financiële producten kan op een fiscaal gunstige manier kapitaal worden opgebouwd, bijvoorbeeld voor het aflossen van een hypothecaire lening of voor een aanvullende oudedagsvoorziening. Voorheen hadden verzekeraars het alleenrecht op het leveren van dergelijke producten. Sinds 1 januari 2008 kan de consument hiervoor ook bij banken of andere instellingen terecht. De nieuwe manier van kapitaal opbouwen wordt in de volksmond Banksparen genoemd. De wet is gewijzigd na aceeptatie van een voorstel van kamerleden Depla en Blok.

Banksparen voor het aflossen van een hypotheek
Voor het opbouwen van kapitaal ter aflossing van een hypotheek is de al bestaande mogelijkheid van het sfsluiten van een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW), nu vergezeld van de Spaarrekening Eigen Woning (SEW) en de Beleggingsrecht Eigen Woning (BEW). Volgens in grote lijnen dezelfde regels als in de KEW mag met een SEW of BEW belastingvrij kapitaal opgebouwd worden om de hypotheek in de toekomst mee af te lossen.
Drie regels luiden als volgt:

  • Er moet tenminste 15 jaar - of tot eerder overlijden- jaarlijks een edrag worden igelegd, waarbij de hoogste inleg niet meer bedraagt dan tien maal de laagste inleg (bandbreedte = 1:10)
  • De uitbetaling moet aangewend worden voor het aflossen van de eigenwoningschuld
  • Bij 15 tot en met 19 jaar inleg is de uitkering vrijgesteld van belastingheffing tot € 33.500,=
    Bij 20 jaar of meer inleg is de uitkering vrijgesteld van belastingheffinf tot € 147.500,=

Het grootste verschil met een KEW is dat er geen verzekeringselement verwerkt is in een bankspaarproduct. Een gewenste of vereiste overlijdensrisicoverzekering moet de klant apart afsluiten.

Banksparen voor de oudedagsvoorziening
Voor wie een aantoonbaar pensioentekort heeft is het mogelijk om de inleg voor een aanvullende voorziening binnen bepaalde grenzen af te trekken voor de inkomstenbelasting in Box 1. Tot de invoering van banksparen kon de consument deze aanvulling alleen fiscaal gunstig opbouwen in een lijfrenteverzekering. Met de invoering van banksparen kan deze opbouw ook plaatsvinden in een bancair product: een bankrekening of beleggingsrecht. De inleg is fiscaal aftrekbaar volgens dezelfde regels als de premie voor de lijfrenteverzekering. Bovendien valt het saldo - net als de waarde van de lijfrentepolis - niet onder de vermogensrendementsheffing in Box 3. Net als de lijfrenteverzekeringen zijn de uitkeringen (dus ook het behaalde rendement) wel belast als inkomen in Box 1.
Omdat de bancaire lijfrente geen verzekering is kunnen er geen extra dekkingen meegenomen worden voor overlijden en arbeidsongeschiktheid. De bancaire lijfrente is zuiver een pot met geld die in delen wordt uitgekeerd.


á