Default

Kapitaalverzekering

Een kapitaalverzekering is een overeenkomst waarbij een verzekeraar zich verplicht op een zeker moment in de toekomst een uitkering te doen. De kapitaalverzekering is dat ook een uitstekend instrument om op lange termijn vermogen op te bouwen. Bijvoorbeeld voor het aflossen van een hypotheek, het opbouwen van pensioen. Of gewoon,om te beleggen.

Belastingvrij
Waar vrijwel alle andere beleggingsvormen gedurende de looptijd door de fiscus met warme belangstelling worden gevolgd, blijkt juist de kapitaalverzekering (in een aantal vormen) volledig te zijn vrijgesteld van de vermogensrendementheffing. En dat betekent, dat in die gevallen uw rendement al gauw zo'n 1,2% per jaar hoger kan zijn. Met name kan dat het geval zijn bij:

  • Kapitaalverzekering voor het aflossen van de hypotheek (Box 1 polis)
  • Kapitaallverzekering voor het opbouwen van pensioen (Box 1 polis)

Groei
Een kapitaalverzekering is een methode om vermogen te vormen. Wat betekent, dat uw periodieke inleg zal groeien met een bepaald rendement. Doorgaans kunt u kiezen voor:

  • Groei via deelname in beleggingsfondsen
  • Groei via belegging in hypotheken
  • Groei via bedrijfswinst van de betrokken verzekeraar

Daarnaast kan er standaard gecombineerd worden met tal van verschillende soorten van overlijdensverzekeringen. Ook kan er gecombineerd worden met arbeidsongeschiktheiddekkingen.

Overlijdensdekking
Is binnen een kapitaalverzekering een overlijdensdekking ingebouwd, dan zorgt de verzekeraar er doorgaans voor dat het beoogde spaardoel (bijvoorbeeld € 200.000,= over twintig jaar) wordt afgemaakt, mocht u eerder komen te overlijden. Een uitstekend alternatief wanneer u een echt spaardoel heeft. Ook is het mogelijk de uitkering bij overlijden direct plaats te laten vinden. Denk hierbij aan het aflossen van de hypotheek bij overlijden, of aan het verzekeren van een nabestaandenpensioen.

Arbeidsongeschiktheid
Het is zelfs mogelijk mee te verzekeren, dat bij uw arbeidsongeschiktheid uw verzekeraar de periodieke inleg van u zal overnemen. Een goed middel om in tijden van terugvallend inkomen, toch uw spaardoel te verwezenlijken

 

 


á