Default

Overlijdensrisicoverzekering

Gebaseerd op de verschillende manieren van betaling en uitkering die bij levensverzekeringen voorkomen, is het afsluiten van verschillende overlijdensrisicovormen mogelijk.

Levensverzekering met uitkering bij overlijden
Deze loopt levenslang en keert bij overlijden van de verzekerde, wanneer dat dan ook is, ineens het verzekerde kapitaal uit. De duur van de premiebetaling is van tevoren vastgesteld.

Tijdelijke overlijdensrisicoverzekering
Deze keert bij overlijden van de verzekerde voor een bepaalde datum, ineens het verzekerde kapitaal uit. Is de verzekerde op de vastgestelde einddatum in leven, dan vervalt de verzekering. De duur van de premiebetaling is gelijk aan de looptijd van de verzekering.

Erfrenteverzekering
Deze keert bij overlijden van de verzekerde voor een bepaalde datum, in periodieke rentebetalingen het verzekerde kapitaal uit tot een vastgestelde datum. Is de verzekerde op de vastgestelde einddatum inleven, dan vervalt de verzekering. De duur van de premiebetaling is gelijk aan de looptijd van de verzekering.


á