Default

Aansprakelijkheid particulieren

Er zijn veel vervelende gebeurtenissen waarvoor u aansprakelijk gesteld kan worden. Niet alleen ongelukjes die u zelf veroorzaakt, maar ook bijvoorbeeld die van uw kinderen of huisdieren. Voor zulke situatie's is het verstandig een aansprakelijkheidsverzekering te hebben.

Voordelen in het kort:

  • Bijna alle gevallen van materiële schade en letselschade aan derden waarvoor u aansprakelijk bent, zijn gedekt.
  • De aansprakelijkheidsverzekering biedt in een aantal situatie's ook dekking zonder dat er sprake is van aansprakelijkheid.
  • De aansprakelijkheidsverzekering is afgestemd op uw gezinssituatie.
  • Bijstand bij het verweer en vergoeding van proceskosten bij onterechte aansprakelijkstelling.

De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) is niet verplicht. Toch is het verstandig u te verzekeren tegen schades aan anderen waarvoor u aansprakelijk bent.

Ruime dekking:
Deze verzekering dekt de meest voorkomende gevallen van aansprakelijkheid die ontstaan doordat u per ongeluk schade aan de eigendommen van een ander toebrengt. Daarnaast dekt de AVP ook de financiële gevolgen van letsel aan een ander. Ook schadegevallen waarvoor u als eigenaar van een huis aansprakelijk bent, zijn verzekerd. In aantal situatie's biedt de aansprakelijkheidsverzekering zelfs dekking zonder dat er aansprakelijkheid is. U heeft dan ook dekking in situatie's waarbij u zich mogelijk wel schuldig voelt, maar waarbij  u volgens de wet niet ansprakelijk bent. De uitkering is dan wel gemaximeerd tot een bedrag van maximaal Euro 12.500,= Dit geldt bij:

  • Schade die door u veroorzaakt tijdens een vriendendienst (bijvoorbeeld als helpt bij een verhuizing)
  • Schade aan anderen dan medespelers -/ sporters tijdens sportwedstrijden of spelsituatie's
  • Schade door kinderen die jonger zijn dan 14 jaar op een logeeradres
  • Schade aan anderen in verband met het verzorgen van en/of toezicht houden op uw huisdier

Bepaal zelf het te verzekeren bedrag:
U bepaalt zelf hoe hoog het te verzekeren bedrag is. U kunt kiezen uit bedragen van Euro 500.000 t/m 2.500.000

Uitzonderingen:

  • Schades aan eigendommen van een ander die u onrechtmatig of vanwege uw beroep in uw bezit hebt, vallen niet onder de aansprakelijkheidsverzekering.
  • Brengt u een ander schade toe met een motorrijtuig of een vaartuig dan bent u niet gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering.

Verzekeringspremie:
De verzekeringspremie is afhankelijk van uw gezinssituatie en de hoogte van het te verzekeren bedrag.


á