Default

Gezinsongevallen

  • Een ongeluk zit in een klein hoekje. Wat zijn de financiële gevolgen als u of één van uw gezinsleden een ongeluk krijgt? Met de gezinsongevallen-polis bent u verzekerd van financieële armslag na een ongeval.

Dekking

  • de verzekering voorziet in een uitkering bij overlijden of bij gehele en gedeeltelijke blijvende invaliditeit ten gevolgen van een ongeval
  • ongevallen die ontstaan als gevolg van een ziekte, een gebrek of een bestaande lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de verzekerde

Aanvullende dekkingen

  • kosten van tandheelkundige hulp van kinderen € 500,=
  • daguitkering in geval van ziekenhuisopname van één of beide ouders

Combinatie  
Verzekerde bedragen: Rubriek 1
bij overlijden                   €   3.500,=
bij blijvende invaliditeit     € 17.500,=

Verzekerde bedragen: Rubriek 2
bij overlijden                   €   3.500,=
bij blijvende invaliditeit     € 27.500,=

Verzekerde bedragen: Rubriek 3
bij overlijden                   €   3.500,=
bij blijvende invaliditeit     € 37.500,=

Verzekerde bedragen: Rubriek 4
bij overlijden                   €   3.500,=
bij blijvende invaliditeit     € 47.500,=

 


á