Default

Inboedel

Onder de inboedel vallen alle roerende zaken die tot de particuliere huishouding behoren. Dit zijn alle losse zaken binnenshuis, zoals meubels, serviezen, levensmiddelen, audiovisuele apparatuur, schilderijen, verlichting, verzamelingen en kleding, maar ook (brom)fietsen (binnenshuis), gereedschap, sieraden, dvd's, zonweringen, zeilplanken en zelfs kleine huisdieren.

á