Default

Kostbaarheden

Schade door brand en diefstal aan kostbaarheden zijn wel gedekt op een inboedelverzekering, maar gemaximeerd. Verder biedt een (anders dan all risk) inboedelverzekering geen dekking wanneer de verzekerde bijvoorbeeld een dure vaas laat vallen of er sprake is van vermissing zonder braaksporen.
Om deze redenen kan een aanvullende kostbaarhedenverzekering handig zijn.

Onder kostbaarheden kunnen de volgende zaken worden verstaan:
* Audiovisuele apparatuur
* Computer-, foto- en filmapparatuur plus randapparatuur en hulpmiddelen
* Optische instrumenten
* Lijfsieraden (sieraden die gemaakt zijn om op of aan het lichaam te dragen en waarin metalen, gesteentes en/of parels verwerkt zijn)
* Bont
* Muziekinstrumenten
* Schilderijen en kunstvoorwerpen
* Antiek

De kostbaarhedenverzekering kent, zoals gezegd, een zeer ruime dekking. Alle schade aan de verzekerde zaken is gedekt, tenzij uitgesloten. Het aantal uitsluitingen is beperkt. De bekende catastrofe- uitsluitingen zijn opgenomen, zoals atoomkernreacties en oorlogrisico's (molest). Ook zijn bijvoorbeeld eigen gebrek en slijtage niet gedekt. Verder is doorgaans beschadigingvan uitsluitend kleine onderdelen (zoals glas en veren van uurwerken en snaren, rietjes en trommelvellen van muziekinstrumenten) uitgesloten. Hiernaast is doorgaans schade als gevolg van reparatie of bewerking van de kostbare zaak uitgesloten van dekking.

Het verzekerde bedrag van de kostbaarhedenverzekering wordt bij nieuwe kostbaatheden gebaseerd op de aankoopwaarde. Oudere voorwerpen moeten getaxeerd worden om het verzekerd bedrag te bepalen. De premie voor een kostbaarhedenverzekering is, per Euro 1.000,= verzekerde som, aanmerkelijk hoger dan de inboedelverzekering. Wel maakt het voor d premie nogal uit welke zaken verzekerd worden. Voor een collectie schilderijen geldt een andere premie dan bijvoorbeeld voor sieraden.


á