Default

Pleziervaartuig

Er bestaan vele soorten pleziervaartuigen. Van een luxe jacht tot een motorsloep. Er bestaan ook diverse dekkingsvormen die per verzekeraar van elkaar kunnen afwijken.

Net als bij de caravanverzekering bestaan de dekkingsmogelijkheden van een pleziervaartuigverzekering uit twee delen, namelijk:

  • Aansprakelijkheidsdekking
  • Cascodekking

In tegenstelling tot de caravanverzekering is bij de pleziervaartuigenverzekering het aansprakelijkheidsdeel niet ondergeschikt. De AVP dekt namelijk geen schade die veroorzaakt wordt door een vaartuig. Alleen kleine vaartuigen zoals surfplanken en kleine motorboten vallen onder de dekking van de AVP. Daarom is het voor bezitters van grotere pleziervaartuigen nodig om een aparte pleziervaartuigverzekering af te sluiten die in ieder geval de schade dekt die met het vaartuig wordt veroorzaakt.

Uw pleziervaartuig kan uitgebreid worden met een casco dekking en hieronder vallen de volgende dekkingen:

  • Brand, storm, aanvaring, diefstal, en zinken
  • Inboedel is gratis meeverzekerd tot maximaal 20% van het verzekerd bedrag van de boot
  • Premieberekening over de dagwaarde
  • Vergoeding bijkomende kosten (sleep-en hulplonen, lichtingskosten)
  • Voor bepaalde schepen is deskundigentaxatie mogelijk
  • Ongevallenverzekering opvarenden

 


á