Default

Dekking Uitgebreide Uitvaartverzekering

* registratie van de persoonlijke wensen.
* algehele verzorging van de uitvaart door een uitvaartverzor(st)er.
* de laatste verzorging van de overledene.
* een uitvaartkist.
* het overbrengen van de overledene van de plaats van overlijden naar de plaats van inwoning binnen Nederland
   (werelddekking).
* opbaring in een uitvaartcentrum of verzorging van een thuisopbaring, inclusief koeling.
* het overbrengen van de overledene op de dag van de uitvaart vanaf het opbaaradres (eventueel vervoer kerk)
   naar de plaatselijke begraafplaats of naar het dichtsbjzijnde crematorium.
* volgauto (indien gewenst inclusief halen en brengen van de familie binnen de gemeente).
* dragers.
* 100 rouwbrieven.
* 150 bidprentjes of 150 dankbetuigingen.
* bewijs van overlijden.
* condeleanceregister.
* een bedrag te besteden aan overige uitvaartkosten zoals notariskosten, porti, grafrechten, koffie, advertenties,
   verrassingskosten tot maximaal EUR 1.314,= De hoogte van dit bedrag kan jaarlijks opnieuw worden
   vastgesteld.
* alle gewenste nazorg door een uitvaartverzorg(st)er.
* het Nazorgboek.
* kinderen zijn vanaf 24 weken zwangerschap tot hun 18e jaar gratis meeverzekerd.

Indien en voorzover van ondedelen van het pakket geen gebruik wordt gemaakt, vindt geen financiële vergoeding plaats, doch verrekening met de overige uitvaartkosten boven het eerder genoemde bedrag.

 


á